INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Dat fiind faptul ca faceti parte din portofoliul de clienti ai societatii noastre va informam ca responsabilitatea noastra in aceasta relatie implica si modul in care avem grija de datele dvs. personale. Prin urmare, incepand cu 25 mai 2018 ne aliniem la standardele europene in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie, stipulate in Regulamnetul 2016/679/UE.

1. Scopul prelucrarii datelor personale:

Societatea noastra prelucreaza datele dvs. personale avand functie de indentificare ( Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail, nr. cont bancar) pentru orice scop legat de administrarea contractului incheiat dvs.
In acest sens, in cadrul activitatilor desfasurate pentru administrarea contractului dvs. si/sau in indeplinirea obligatiilor noastre legale, datele dvs. personale sunt comunicate bancii finantatoare, actionarilor/afiliatilor nostri, angajatilor/ colaboratorilor nostri cu atributii legate de administrarea si executarea contractelor, auditorilor nostri si, dupa caz, autoritatilor si institutiilor publice.
De asemenea, prelucram datele dvs. cu caracter personal inclusiv cele avand functie de identificare in scop de marketing direct pentru promovarea produselor/ serviciilor noastre.
In acest sens, datele dvs. personale sunt utilizate in principal pentru operarea platformei myared prin intermediul careia puteti accesa online informatii legate de produsul achizitionat, pentru crearea si operarea contului dvs. de e-mail dedicat accesarii platformei si pentru crearea si operarea cardului Ared Gold, prin intermediul caruia aveti acces la diverse reduceri promotionale, dar si pentru alte campanii/ activitati de marketing. In acest scop, datele dvs. personale pot fi transmise colaboratorilor nostri implicati in realizarea activitatilor sus-mentionate.
In cazul in care nu ne veti da (sau va veti retrage) consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. in scop de marketing, accesul dvs. la facilitatile oferite clientilor nostri si la campaniile noastre promotionale nu va mai fi posibil.
Datele dvs. vor fi prelucrate pe toata durata contractuala, respectiv pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare.

2. Drepturile dvs.

Noul Regulament confera multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal. Acestea sunt:
• Dreptul de acces al persoanei vizate ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a obtine o informare din partea noastra cu privire la datele dvs. personale prelucrate de noi si despre modul cum sunt prelucrate aceste date.
• Dreptul la rectificare ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a ne solicita si obtine corectarea imediata a datelor dvs personale inexacte sau incomplete.
• Dreptul la portabilitate ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care ni le-ati furnizat şi de a ne solicita transmiterea acestor date, in conditiile legii, altui operator.
• Dreptul la opoziţie ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor dvs. personale. Acest drept nu se aplica prelucrarii de date necesara pentru administrarea si executarea in instanta a drepturilor ce decurg din contractul dvs.
• Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a ne solicita stergerea imediata a datelor dvs. personale colectate, in situatia in care considerati ca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul dvs. sau daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial. Acest drept nu se aplica prelucrarii de date necesara pentru administrarea si executarea in instanta a drepturilor ce decurg din contractul dvs.
• Dreptul la restricţionarea prelucrării ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dvs. in situatia in care contestati exactitatea lor, considerati ca prelucrarea lor este ilegala, v-ati opus prelucrarii sau daca considerati ca nu mai avem nevoie de datele dvs. in scopul prelucrarii.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Protectie a Datelor Personale la adresa de e-mail protectiadatelor@ared.ro.
Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro
Nu in ultimul rand, ne angajam sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor dvs. personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.